Ý nghĩa chú đại bi mp3

      180

Nhất trung tâm trì tụng Chú Đại Bi mặt hàng ngày giúp cứu vãn khổ cứu vớt nạn, bảo đảm chúng ta trước những khó khăn mà con người phải đấu tranh trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Ý nghĩa chú đại bi mp3


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG tởm CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – nhỏ xin nương tựa, kính cẩn dưng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo mọi mười phương.

2. Nam mô a rị domain authority – bé xin nương tựa, kính cẩn dưng tâm, thân, mạng vào những bậc thánh giả, tránh xa hầu như ác pháp không thiện.

3. Bà lô yết đế thước chén ra domain authority – người thương Tát Quan cố kỉnh Âm tia nắng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi khổ cực của chúng sinh để kịp thời cứu vãn nhân độ thế.

4. Người tình đề tát đỏa bà domain authority – ý trung nhân Tát mang binh tướng mạo cõi trời tới cứu giúp chúng sinh ra khỏi kiếp khổ nạn, giác tỉnh giải thoát bọn chúng sinh khỏi u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – bé xin hành lễ trước những vị nhân tình Tát đã mạnh bạo tự giác ngộ, trường đoản cú giải thoát bao gồm mình và hỗ trợ chúng sinh đi theo con đường giải thoát.

6. Ma ha mũ chào mào ni ca domain authority – con xin cúi đầu hành lễ, hướng trung ương đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng thích hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức khỏe giáo hóa với muôn loài.

8. Tát bàn ra phạt duệ - trường đoản cú Tại nắm Tôn, câu chú tụng lên sẽ sở hữu Tứ Đại Thiên Vương cho tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát mãng cầu đát tả - thỉnh mong sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp bọn chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị domain authority – nhỏ xin thờ kính hành lễ sự vô ngã của những vị thánh giả.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – vị trí Quan ráng Âm người yêu Tát thị hiện tại phát trọng điểm từ bi.

12. Nam mô na ra cẩn trì – bé xin cúi đầu cung kính hành lễ với sự bảo lãnh thiện ái của chúng người tình Tát.

13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế - ánh nắng soi rọi khắp chỗ của vai trung phong từ bi vừa trẻ khỏe vừa thọ dài, vừa đủ sức cảm hóa chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bằng – trọng điểm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất hành điểm của bọn chúng sinh như nhau, so với nhau bằng sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh cùng với pháp này, mệnh danh tinh thần soi sáng của chú ý Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm ý trung nhân Tát, Đại Sĩ, cố Tôn.

17. Ma phân phát đạt đậu – bé xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương người thương Tát mở lòng từ bỏ bi cứu vớt rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần làm việc cõi trời với là các bạn ở trần gian để phù hộ thiện pháp dành được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở nhỏ mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều bắt buộc kính sợ, xa rời ác nghiệp.

19. A bà lô hê – dùng trí tuệ nhằm quan liền kề và cảm giác tiếng than thở của bọn chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế - thế tôn, hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - cố Tôn Quan cố kỉnh Âm nhân tình Tát.

21. Ca ra đế - người dân có tấm lòng từ bi tương hỗ chúng sinh khỏi đau đớn bi ai.

22. Di hê rị - con nguyện tuân theo đều lời giáo hóa của Quan chũm Âm người thương Tát nhằm tu hành.

23. Ma ha nhân tình đề tát đoả - công đức viên mãn, giác ngộ của người yêu Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp đưa tới an lạc thái hòa cho toàn bộ chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không đề xuất nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của chú ấy Đại Bi không có điểm dừng, không tồn tại giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế - tu tập hành trì rất có thể vượt qua sinh tử, giải thoát phiên bản thân khỏi luân hồi, tìm đến nơi an lạc và sáng suốt.

29. Ma ha vạc già domain authority đế - pháp cùng đạo là hai chân lý vượt lên trên hồ hết thứ, là tối thắng ở đời.

30. Đà là đà la – trọng điểm lượng bọn chúng sinh, Quán nuốm Âm bồ Tát cứu vớt nạn chúng sinh bởi nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, khử hết rất nhiều ác niệm, trở về trung tâm thuần khiết.

Xem thêm: Căn Nhà Việt Có Ngoại Hình Nhà, Tiếng Việt Lớp 4

32. Thất phật ra da – hướng ánh sáng vào phía bên trong con fan để soi sáng trọng tâm tưởng, hiểu rõ lòng mình.

33. Giá xác định giá ra – trách nhiệm thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – thừa nhận mạnh hành động sẽ bao gồm kết quả, con người theo như đúng đạo tu hành sẽ có được công đức.

35. Mục đế lệ - giải thoát bọn chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại vật và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà lại không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để thưởng thức giáo lý.

37. Thất na thất na – đại trí óc như ánh dương sáng chói, tỏa nắng đưa bé người thoát ra khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe pháo đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý cho tới khắp bọn chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại lại.

39. Phát sa vạc sâm – hí hửng giảng, mừng húm nói, phấn chấn nghe, lúc nào thì cũng giữ trọng điểm hoan hỉ.

40. Phật ra xá domain authority – trung tâm giác ngộ ngay cạnh lý trở nên cao quý, hữu hiệu hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trung khu nguyện nhưng mà hành trì, tu pháp nào sẽ trải nghiệm công đức của pháp đó, như mong muốn đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng ko khởi niệm, những vọng tưởng gần như mất đi, rũ quăng quật 4 lắp thêm làm chổ chính giữa u tối, sinh sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại khôn xiết mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực khỏe mạnh kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.

44. Vớ lỵ tất lỵ - gan dạ vượt chướng ngại, vượt lên mọi trở ngại và cát tường trên phố tiến tới nghiệp lành.

45. Tô rô đánh rô – nước cam lồ thần kì hoàn toàn có thể mang tới các điều xuất sắc lành, cứu vãn rỗi chúng sinh.

46. Người yêu đề dạ – ý trung nhân đề dạ - Giác tâm, mở tâm ý trung nhân Đề để ngộ đạo, bền chí vững chí cùng với tâm ý trung nhân Đề bắt đầu tu thành chủ yếu đạo.

47. Người yêu đà dạ – người yêu đà dạ - ngộ ra trí tuệ, sử dụng trí tuệ để tiến tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - trung ương đại từ đại bi, che chở bảo lãnh cho muôn chủng loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu những bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho bọn chúng sinh.

50. Địa lỵ fe ni mãng cầu – bảo kiếm sản phẩm ma phục yêu, dùng để trừng phạt mọi loài ác quỷ không quy phục chính pháp.

51. Tía da ma na – thành tựu xứng đáng với lừng danh và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cat tường, viên mãn, trừ tai cùng vô trú.

53. Vớ đà domain authority – phần nhiều sở cầu sở nguyện rất nhiều được thành toàn, mọi hành vi làm ra phần lớn viên mãn, mang lại thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

54. Ta bà ha – – thành quả vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà domain authority – hành giả giành được thành tựu to phệ và viên mãn.

56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành vớ đà dạ ta bà ha Ma ha vớ đà dạ ta bà ha là Pháp bảo ở trong phòng Phật.

57. Vớ đà du nghệ - đầy đủ thành tựu lợi ích đều chỉ nên hư vô

58. Thất bà ra dạ - khu vực mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong tâm địa đất để làm lợi cho chúng sinh.

*

60. Na ra cẩn trì – cần sử dụng sự đại trường đoản cú bi bảo hộ, che chở cho bọn chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi mắc bệnh và chướng nạn.

63. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

64. Vớ ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo lãnh chúng sinh, ko từ bỏ bất cứ việc gì.

65. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ - cần sử dụng vô số bài thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.

67. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

68. Mang kiết ra a tất đà dạ - hàng phục ma oán, phát ra âm nhạc chấn động để bất kể loại ma làm sao đều bắt buộc quy phục.

69. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

70. Ba đà ma yết vớ đà dạ - thành tựu vô lượng, công đức hết sức việt.

71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan cầm Âm ý trung nhân Tát cần sử dụng pháp ấn giúp chúng sinh ko còn lo ngại mọi lúc phần lớn nơi

73. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi chiến hạ yết ra domain authority – tiết hạnh của bậc đại nhân vật Quan nắm Âm bồ Tát bạn người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

76. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết vai trung phong thân lẫn tính mạng con người để quy y cửa ngõ Phật.