Cách tính tuổi trên bàn tay

      549

Địa đưa ra hạp kỵ:

TAM HẠP:Thân Tý Thìn, dần dần Ngọ Tuất, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mẹo hương thơm (tốt).

Bạn đang xem: Cách tính tuổi trên bàn tay

LỤC HẠP:Tý Sửu, dần dần Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân, Ngọ mùi hương (tốt).CHI ĐỨC HẠP:Tý Tỵ,Sửu Thân, dần dần Mùi, Ngọ Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu (tốt).TỨ KIỂM HẠP:Sửu Hợi,Dần Thìn, Tỵ Mùi, Thân Tuất (tốt).ĐỊA ĐỚI:Tý Dần, Sửu Mẹo, Thìn Hợi, Ngọ Thân, hương thơm Dậu, Tuất Tỵ (xấu).TUẾ TINH:Tý Mẹo,Dần Sửu, Thìn Tỵ, Hợi Tuất, mùi hương Thân, Ngọ Dậu (xấu).LỤC HẠI:Tý Mùi, Sửu Ngọ, dần Tỵ, Hợi Thân, Mẹo Thìn, Tuất Dậu (xấu).TỨ XUNG(Tứhình xung): Tý Ngọ Mẹo Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, DầnThân Tỵ Hợi (xấu).LỤC XUNG(Lụchình xung): Tý Ngọ, Mẹo Dậu, Thìn Tuất, Sửu Mùi, DầnThân, Tỵ Hợi (xấu).LỤC HÌNH(Chánh cung vàbàng kỵ): Tý Mẹo, dần Tỵ, Thân Hợi, TuấtSửu, Thìn Mùi, Ngọ Dậu (xấu).Ngũ hành tương sanh,tương khắc:NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH:Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc,Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC:Kim xung khắc Mộc, Mộc xung khắc Thổ, Thổ khắc Thủy,Thủy xung khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.NGŨ HÀNH: VƯỢNG, TƯỚNG, HƯU, TÙ, TỬ:Đương sanh giảvượng. Bổ sanh mang tướng. Sanh té giả hưu. Khắc xẻ giả tù.

Vị trí 12 địa bỏ ra và lục giáp thắt chặt và cố định trên bàn tay (xem hình nghỉ ngơi dưới)12 nhỏ giáp:bắt đầu Tý,sửu,dần….(thứ tự theo chiều kim đồng hồ)Lục giáp:giáp tý,giáp tuất,giáp thân….

*Tính tuổi :Các bạn chỉ việc nhớ vị trí 12 bé giáp,6 sát trên bàn tay là đủ.Và nhớ những số (
):1,13,25,37,49,61…tuổi
(trong năm đều là 1 trong những tuổi,chỉ khác là bự hay nhỏ mà thôi :cách nhau đúng 12 tuổi)

Vd 1:Người sinh năm 1997 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)người sinh 1997 được 12 tuổi (tây) ,13 tuổi (ta).Theo số (
) ta biết ngay lập tức tuổi sữ u,nhưng ta test tính coi sao:.Bắt đầu 1 tại sữu,2 tý,3 hợi,4 tuất,5 dậu,6 thân,7 mùi, 8 ngọ,9 tỵ,10 thìn,11 mão,12 dần và13 tạiSữu.Cònthiên cangì? khôn cùng dễ:Thiên canứng cùng với số lẽ (số đơn vị)củanăm sinhGiáp4,Ất5,Bính6,Đinh(7),Mậu8,Kỹ9,Canh0,Tân1,Nhâm2,Quí3Vậy sinh năm 199(7)chắc chắn làĐinhSữu

Vd 2:Người sinh vào năm 1979 tuổi gì?(biết chắc chắn số đuôi 9 sẽ là Kỹ…rồi nhưng không biết kỹ gì?).Năm nay 2009(sữu)người sinh 1979 được 30 tuổi (tây) ,31 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25 tại sữu,26 tý,27 hợi,28 tuất,29 dậu,30 thân,31 tạiMùiVậy sinh năm 197(9)chắc chắn làKỹMùi

Vd 3:Người sinh vào năm 1975 tuổi gì?.Năm ni 2009(sữu)người sinh 1975 được 34 tuổi (tây) ,35 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25,37 trên sữu,lùi lại 36 dần,35 tạiMãoVậy sinh năm 197(5)chắc chắn làẤtMão.

Các các bạn sẽ tính nhanh hơn nữa khi ta sẽ biết tuổi cạnh bên tuổi phải tìm

*Cách tra cứu mạng:1.Tìm mạng theo chánh ngũ hành :(chỉ biết là kim,hay thủy ,mộc, hỏa ,thổ thôi)Muốn tìm mạng ta thuộc vị trí 6 giáp trên bàn tay trênVà thuộc bài thơ sau mang đến dễ nhớ:

TÝ, NGỌ:Ngân, Đăng, Giá, Bích, Câu.(Kim ,Hỏa,Mộc,ThổKim)THÌN, TUẤT:Yên,Mãn, Tự, Chung, Lâu.(Hỏa ,Thủy,Thổ,Kim,Mộc)DẦN, THÂN:Hớn, Địa,Thiêu, Sài, Thấp.(Thủy,Thổ ,Hỏa,Mộc,Thủy)

Vd 4:Người sinh vào năm 1979tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(9)được 35 tuổi ,tuổiKỹMùi(cách tính đã biết như trên)1).Ta Bấm trên Mùi9,tới Ngọ 8,Tỵ 7,Thìn 6,Mão 5,Dần 4 (4= Giáp)Vậy trực thuộc nhàGiáp dần.2).Bắt đầu ngược lại từ dần dần 4,Mão 5 nằm trong thủy;6,7 ở trong thổ;8,9 thuộc Hỏa (Hai tuổi gần cạnh tính từ đầu nhà gần cạnh thì cùng mạng)

Vd 5:Người sinh năm 1973 tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(3) được 37 tuổi ,tuổiQuíSữu(cách tính sẽ biết như trên)1).Ta Bấm trên Sữu (3),Tý 2,Hợi 1,Tuất 0,Dậu9, Thân 8,Mùi 7,Ngọ 6,Tỵ 5,Thìn 4Vậy thuộc nhàGiáp Thìn.2).

Xem thêm: Người Tuổi Thìn Là Những Năm Nào ? Tuổi Thìn Là Con Gì

Bắt đầu tự Thìn 4,Mão 5 trực thuộc hỏa; 6,7 ở trong thủy; 8,9 thổ; 0,1 nằm trong kim ;2,3 ở trong Mộc

2.Tìm mạng theo năm giới nạp âm:là tìm đủCác bạn phải ghi nhận (để tra khỏi nhớ)về bản ngũ hành nạp âm,mình sẽ chỉ giải pháp nhớ khôn cùng ngắn gọn gàng sau đó.

Nói sơ qua trước về phiên bản này,ta chỉ có tổng cộng 60 tuổi (thập lục hoa giáp) không trùng nhau.Mổi tuổi được phối hợp bởi thiên can với địa chi (VD:tuổi Ất Mão :Ất là thiên can,Mão là địa chi).60 tuổi này được chi làm sáu nhóm(1 team 10 tuổi) gọi là 6 nhà giáp:Giáp Tý,Giáp Tuất,Giáp Thân,Giáp Ngọ,Giáp Thìn và gần kề Dần (có thể xem lại địa chỉ trên bàn tay nghỉ ngơi trên)Các bạn để ý hai tuổi lền kề tính từ trên đầu nhà gần cạnh là thuộc mạng:1.Nhà sát Tý:bao gồm:Giáp Tý,Ất Sữu(Hảitrung kim),Bính Dần,Đinh Mẹo(trung hỏa),Mậu thìn,Kỷ Tỵ(Lâmđại mộc),Canh Ngọ,Tân Mùi(Lộbàng thổ),Nhâm Thân,Quí Dậu(Kiếmphong kim)2.Nhà giáp Tuất:Giáp Tuất,Ất Hợi(Sơnđầuhỏa),Bính Tý,Đinh Sửu(Giảnhạ thủy),Mậu dần,Kỷ Mẹo(Thànhđầu thổ),Canh Thìn,Tân Tỵ(Bạchlạpkim),Nhâm Ngọ,Quý Mùi(Dươngliễu mộc)3.Nhà gần kề Thân:Giáp Thân,Ất Dậu(Tuyềntrung thủy),Bính Tuất,Đinh Hợi(Ốcthượng thổ),Mậu Tý,Kỷ Sửu(Thíchlịchhỏa),Canh Dần,Tân Mẹo(Tòngbá mộc),Nhâm Thìn,Quí Tỵ(Trườnglưu thủy)4.Nhà tiếp giáp Ngọ:Giáp Ngọ,Ất Mùi(Satrung kim),Bính Thân,Đinh Dậu(Sơnhạ hỏa),Mậu Tuất,Kỷ Hợi(Bìnhđịa mộc,Canh Tý,Tân Sửu(Bíchthượng thổ,Nhâm Dần,Quý Mẹo(Kimbạchkim)5.Nhà gần kề Thìn:Giáp Thìn,Ất Tỵ(PhúĐăng hỏa),Bính Ngọ,Đinh Mùi(Thiênthủy),Mậu Thân,Kỷ Dậu(Đạidịchthổ),Canh Tuất,Tân Hợi(Thoaxuyếnkim),Nhâm Tý,Quý Sửu(Tangđố mộc)6.Nhà gần kề Dần:Giáp Dần,Ất Mẹo(Đạikhêthủy),Bính Thìn,Đinh Tỵ(Satrungthổ),Mậu Ngọ,Kỹ Mùi(Thiênthượng Hỏa),Canh Thân,Tân Dậu(Thạchlựu mộc)Nhâm Tuất,Quý Hợi(Đạihải thủy)*Phần sau này Hay*Trên là bảng tra,nhanh hơn để tìm hiểu ta phía bên trong nhà tiếp giáp nào khôn xiết dễ:Ta đã biết cách tính sinh vào năm nào tuổi nhỏ gì ở phần trên (phải biết rành điều này nha)Nhắc lại số thời điểm cuối năm sinh ứng cùng với thiên can,Giápứng với số4cuối của năm sinh,mặc dù không biết là gần cạnh gì.VD 1 : sinh vào năm 1974 là tuổi dần,số 4 là gần cạnh dần (nằm vào nhà gần kề dần)VD 2 : sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1979,1978….đến số thứ nhất có số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc nhà sát Dần luônVD 3 : sinh năm 1970 là tuổi tuất,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1969,1968….đến số thứ nhất có số 4 cuối thì tạm dừng là 1964—-Thuộc nhà giáp ThìnVD 4 : lưu giữ trên bàn tay(có sẵn)…………1964>1973(thuộc ngay cạnh thìn);1974>1983(thuộc ngay cạnh dần);1984>1993(thuộc tiếp giáp tý)………..Sau lúc biết tuổi trực thuộc nhà giáp gì thì tra vào bảng đang biết ngayHoặc bấm đốt tay(ko yêu cầu bảng tra) theo phong cách sauPhải thuộc lòng 6 nhà giáp bởi 6 câu thơ sau(các chữ in đậm red color ở trên bảng tra)Nhứt thử(chuột,Tý) :Hải,Lư,Lâm ,Lộ,KiếmNhì Khuyển(Tuất):Đầu,Giản,Thành,Lạp,DươngTam hầu(Thân):Tuyền,Ốc,Lịch,Tòng,TrườngTứ mã(Ngọ):Sa,Sơn,Bình,Bích,BạchNgũ long(Thìn):Phú,Hà,Dịch,Xuyến,TangLục hổ(Dần):Khê,Trung,Thiên,Thạch,Đại

Ví dụ :lấy lại VD2 nghỉ ngơi trênVD 2 : sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên:ngược kim đồng hồ) 1979,1978….đến số thứ nhất có số 4 cuối thì tạm dừng là 1974—-Thuộc nhà cạnh bên Dần .Bắt đầu khởi ở dần dần bấm tới(theo kim đồng hồ)

*
ần Mẹo (khê),Thìn Tỵ (trung),Ngọ mùi (thiên),Thân(thạch)-hahahaThân 1980 Thạch Lựu Mộc

Chúc các bạn vui vẽ !

Can, chi, năm giới với các tuổi sinh, khắc

I. Can,Chi và ngũ hành

10 Can là:

- Đọc xuôi:

1. GIÁP- trực thuộc Dương hành Mộc.

2. ẤT- thuộc Âm hành Mộc.

3. BÍNH- nằm trong Dương hành Hỏa.

4. ĐINH- nằm trong Âm hành Hỏa.

5. MẬU- ở trong Dương hành Thổ.

6. KỶ- thuộc Âm hành Thổ.

7. CANH- nằm trong Dương hành Kim.

8. TÂN- ở trong Âm hành Kim.

9. NHÂM- trực thuộc Dương hành Thủy.

10. QUÝ- trực thuộc Âm hành Thủy.

Tất cả 5 Can Âm với 5 Can Dương, đều thuộc vào năm giới (Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ) với chia phần nhiều nhau cứ 2 Can thông thường 1 Hành.

12 chi là:

- Đọc xuôi:

1. Týthuộc Dương hànhThủy

2. Sửuthuộc Âm hànhThổ

3. Dầnthuộc Dương hànhMộc

4. Mãothuộc Âm hànhMộc.

5. Thìnthuộc Dương hànhThổ.

6. Tỵthuộc Âm hànhHỏa.

7. Ngọthuộc Dương hànhHỏa.

8. Mùithuộc Âm hànhThổ.

9. Thânthuộc Dương hànhKim.

10. Dậuthuộc Âm hànhKim

11. Tuấtthuộc Dương hànhThổ

12. Hợithuộc Âm hànhThủy.

- tổng số là 6 bỏ ra Âm và 6 chi Dương, hồ hết thuộc vào Ngũ hành. Cứ mỗi tử vi ngũ hành kiêm 2 chi, chỉ trừ hành Thổ kiêm 4 chi (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Mỗi hành 2 bỏ ra còn dư 2 Chi, phân chia nữa thì lẻ, . Hành Thổ vốn bạn Trung ương, có quyền hơn, đề nghị lấy 2 bỏ ra dư là danh chủ yếu ngôn thuận. Do vậy ông Hành Thổ được quyền tận hưởng 4 chi.